ModPol je edukativní projekt s cílem popularizovat politiku, vysvětlit mladým, jak funguje stát a nabídnout prostor pro diskuzi a osobní rozvoj… Jsme internetová politická simulace, která probíhá na sociální síti Discord. Do hry se může zapojit naprosto každý bez rozdílu věku, pohlaví, náboženství či orientace. Hra věrně simuluje české politické prostředí – nejnižší štací jsou volby do územních zastupitelstev, poté volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, volby do Senátu Parlamentu České republiky a následně volby prezidentské.

Jednání jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu, mohou probíhat buď textově, nebo pomocí hlasových místností. Jak poslanci, tak senátoři mají stejná práva a povinnosti, jako poslanci v reálné PS – chodí na schůze, které vyhlašuje předseda PS či Senátu, předkládají návrhy zákonů, o kterých si myslí, že budou České republice jen ku pomoci, nad návrhy také diskutují a poté o návrzích hlasují.

Každý hráč může přijít s návrhem zákona, který si vypracuje a poté zprostředkuje kolegům v příslušné instituci. Během toho se nepřímo naučí pracovat jak s Ústavou, tak s jednotlivými sbírkami zákonů, což hodnotíme jako velmi pozitivní, protože jinak by člověk do styku se zněním zákonů přišel jen málokdy.

Celý ModPol stojí na třech základních pilířích Diskuze: V rámci diskuzí se snažíme probouzet v hráčích schopnost argumentace a kritického myšlení. Za úspěch považujeme, pokud si hráč dokáže obhájit svou myšlenku. Vzdělání: V rámci ModPolu se hráč dozví nejen základní poznatky z politiky bez kterých se dnes člověk neobejde. Nestavíme na suchém biflování z učebnic či pročítání dlouhých textů odborné literatury. U nás si hráč zažije politiku na vlastní kůži. Hráči se také naučí orientovat se v zákonech, jak již bylo zmíněno výše. Přátelství: Často se tak stává, že člověk nemá ve svém okolí nikoho, s kým byl mohl mluvit o politice. S námi tomu tak není! Na ModPolu se hráč seznámí s mnohými budoucími přáteli a nikdy se nebude cítit osaměle.

Nadcházející akce
Žádné akce nejsou naplánované